Yalıtım, yangının zararını en aza indirir

Yalıtım, yangının zararını en aza indirir

Yangınlardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların yanı sıra, büyük maddi hasarların oluşmasını önlemede yangın yalıtımı çok önemli, ancak ülkemizde yangın güvenlik tedbirleri açısından yangın yalıtımına gereken önem verilmiyor. Yeterliliği ve gelişimi sağlama açısından bilimsel çalışmaların ve yapı malzemeleri test laboratuvarlarının artırılması için devlet desteğiyle özel sektör girişiminin artması gerekir. İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı Proje ve Denetim birimlerimiz, yapıların tasarım aşamasında ve devamında yapım aşamasında, yapılarda kullanılan malzemelerin uygunluğunu kontrol ediyor ve onay veriyor. Bu konuda halkın ve firmaların bilinçlenmesi açısından da Eğitim birimimiz faaliyet gösteriyor.

İlimizde yaşanan büyük yangınlarda binaların dış cephe kaplamalarının kolay alevlenen ve damlama yapan türden olması sonucunda, yangın yayılımını artırdığını ve yangına etkili müdahale açısından da sıkıntı yarattığını gözlemledik. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin çıkışı, zorunluluk açısından milat niteliği taşıyor. Yönetmelik, yapı malzemelerini sınıflandırıyor ve yangın yalıtımını gereklilikten çıkararak uygulanmasını zorunlu hale getiriyor.